Ackumulatorer lön

I Visma Lön Special finns funktionen fria ackumulatorer. Dessa ackumulatorer fungerar på samma sätt som de övriga ackumulatorerna i programmet. I ett löneprogram finns det ackumulatorer som utifrån varje löneregistrering och dess kopplade lönearter summerar värden för varje . Genom att lägga upp egna ackumulatorer kan du själv välja vad du vill ska ackumuleras för de. Lönehandboken – komplett handbok för dig som gör lön.

Hur gör jag för att ackumulatorerna ska finnas med på det utskrivna lönebeskedet 2014? Har alltid funnits med tidigare år och vi använder dom . Om man vill lägga upp en ny ackumulator skapar man den under menyrubrik Register och Fria acku-. Crona Lön omfattar löner för tjänstemän och kollektiv anställda, månads- och. Möjlighet till egna ackumulatorer som också kan visas på lönebeskeden, . Löneprogramet kan användas för löner till såväl tjänstemän som. Fria ackumulatorer – ger dig möjlighet att spara vissa värden, som du sedan kan ta ut statistik . Vid konsolidering kontrolleras om löneart alternativt ackumulator redan fyllts på i koncernbolaget.

För detta krävs att du har en ackumulator med ingående . Ackumulatorer – skapa nya och ange gränsvärden. Används för beräkning av lön i lönesystemet.

De är numrerade och har en inbyggd funktion i systemet. Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB,556532-57- På allabolag. Löner till styrelse VD (tkr), -, -, 10 16 248. Ackumulator, Stat_FörkM (Arbetstidsförkortning, montör) som kan användas till detta.

I denna lönekörning räknas december månads lön om och lön utbetalas till den anställde via banken eller krävs. Berörda ackumulatorer uppdateras korrekt. Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot. Kontrollera enligt samma förfaringssätt som för ackumulatorer till KU enligt . Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska bli rätt:.

Fliken Ackumulatorer visar uppgifter om överti merti semester, och VAB. Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot.