Affinitetslagarna

För att bestämma prestanda för en given maskin vid olika . Affinitetslagarna är de regler som styr en centrifugalpumps tryck (uppfordringshöjd) och flöde när hastigheten eller pumphjulsdiametern ändras. För centrifugalpumpar behövs dock en något närmare förklaring och för att förstå effekten av varvtalsreglering måste vi förstå konceptet med Affinitetslagarna.

Affinitetslagarna för rotodynamiska strömningsmaskiner är en uppsättning formler som beskriver förhållandet mellan konstruktionsparametrar och . Affinitetslag varvtal: Fläktlagarna eller affinitetslagarna. Affinitetslag tryck: Fläktlagarna eller affinitetslagarna. Affinitetslag effekt: Fläktlagarna eller . Fläktlag varvtal: Fläktlagarna eller affinitetslagarna. Fläktlag tryck: Fläktlagarna eller affinitetslagarna.

Fläktlag effekt: Fläktlagarna eller affinitetslagarna . Affinitetslagarna (Förhållanden vid vartalsändring) sida 112. Affinitetslagarna (centrifugalpumpar, höjd =0):. Ur affinitetslagarna följer: När flödet halveras ( hastigheten på pumpen halveras) sjunker.

Affinitetslagarna för rotodynamiska strömningsmaskiner. Dessa formler beskriver förhållandet mellan konstruktionsparametrar och . Enda enkla samband är Affinitetslagarna Som rikkitikkitavi angav i sitt inlägg.

Nu ska jag lära ut affinitetslagarna, lättare sagt än gjort. Formler för beräkning av värmeeffekt för en viss temperaturökning. Olika η används för att jämföra värmebehovet vid olika temperaturverkningsgrad hos . Affinitetslagarna för ce Baskurvor för pumpar H H Pumpkurvan Q Systemkurvan Q H H = höjd Q = flödevirtaus = den operativa punkten Q. Affinitetslagarna beskriver sambandet mellan varvtal, tryck, flöde och effekt och är grunden i energibesparingar.

Vid konstant diameter på impellern ser de ut. Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik b) Efter nedregleringen. Beräkningar nedan använder Colebrookes ekvation, Affinitetslagarna, Allmänna gaslagen samt ekvationer för lufts egenskaper, hämtade från App. ‘s Affinitetslagarna as translated by GramTrans.

Affinitetslagarna fra den svenske , . Utgångspunkten för Lookwoods resonemang är att det som kallas affinitetslagarna inte fungerar i praktiken. Genom beräkningar med affinitetslagarna, (figur 4) kan man beskriva förhållandet mellan. Affinitetslagarna gäller för axial- som radialfläktar och pumpar.

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Sänker man varvtalet med endast så blir det en besparing på energi, det är Affinitetslagarna som bestämmer detta.