Alla känslor som finns

Att sammanfatta alla de positiva känslorna hos ett barn med en enstaka känsla (glädje) är knappast rätt. Bland de psykologer som menar att det finns grundkänslor, finns det ingen. Daniel Nathansson och Carroll Izard som alla arbetat vidare med affektteorin.

CachadLiknandeI en av de mest grundläggande känsloteorierna av psykologen Paul Ekman finns det bara sex känslor: Ilska, avsky, glädje, sorg, överraskning och rädsla. Jag tror att det finns i stort sett hur många som helst, för även om nog alla människor kan bli glada och arga, känns det ju helt unikt för var och . Teoretiker har olika grundläggande känslor och det finns en enighet om det. En mindre lista är listan över de så kallade grundkänslorna.

Marschall Rosenberg) började jag inse att det egentligen inte finns några negativa känslor. Alla känslor är ”bra” eftersom de vägleder oss. Det finns nio grundläggande affekter som alla människor har. Särskilt negativa känslor är väldigt snabba, mycket snabbare än vad tankarna är. Exempel på olika känslor inom de olika blocken:.

Det finns många olika strategier och olika sätt att. Det finns sex grundkänslor som alla har och som visar sig likadant oavsett vilken kultur vi växer upp i: glädje, sorg, ilska, förvåning, avsky och rädsla. Det finns många olika slag av känslor, t. Idealiskt så får alla känslor sitt utlopp hos en individ.