Biltema batteri

Seebeckeffekt, termoelektrisk effekt, består i att en elektromotorisk kraft uppstår i en sluten krets, bestående av två eller flera hoplödda trådar av olika metaller, . Seebeckeffekt bygger på samma teknik, där man istället genom utsätta elementet för temperaturskillnader kan generera likström. Häll varmt vatten i ena lådan och rumsvarmt i den andra. Seebeckeffekten , termoelektrisk effekt upptäckt 18av den tyske fysikern Thomas Johann Seebeck (1770–1831). Denna effekt kallas för ”Seebeck effekten”. Enheten som producerar ström är en unik halvledare baserad på Seebeck-effekten.

På Ny Teknik kan du läsa allt om Seebeckeffekten. Klicka här för att hitta artiklar och nyheter om Seebeckeffekten. Den termoelektriska effekten – att temperaturskillnad kan alstra ström (seebeckeffekten) och tvärtom (peltiereffekten) – upptäcktes för snart 200 . Peltier- och Seebeckeffekten är två sidor av samma fenomen, som kallas termoelektricitet, se Peltier Device Information Directory. Utvecklingen av en potentialskillnad i en krets där två olika metaller eller halvledare är förenade och deras korsningar hölls vid olika .