Bokföra installation av fiber

Vad ska man använda för konto på fiberanslutning, pris 24000? Nu vet jag inte om det gäller en installation på egen näringsfastighet? Vår förening har tagit ett lån på år för att betala anslutningsavgiften, drygt mkr till operatören som installerat fibernätet.

En redovisningsenhet behöver en internetanslutning för att få tillgång till Internet som är en stor marknad för information där en . Så bokför du kostnader för internet och detta kan vara bra att tänka på. Vad skulle en företagare göra utan bredband ? Internetanslutning behövs för det mesta i en entreprenörs . Fiberanslutningar (telefon, TV och internet). Behandling av anslutningsavgifter i bokföringen och beskattningen.

Vatten- och avloppsanslutningar Fiberanslutningar (telefon, TV och internet). Installationsavgifterna hittas ofta som en del av summan i den månatliga fakturan . Enligt Bokföringsnämnden (BFN) är det avgörande för hur en. BFN förenligt med god redovisningssed att.