Cortenplåt fasad

Skapa en häftig, rostig fasad med Lamella Cor-Ten fasadbeklädnad. Liberta fasadkassett, som en klassisk del av Ruukkis Design Palette, erbjuder ett mångsidigt sätt för att skapa en elegant och enhetlig yta för fasader. Corten har på se- nare år har Corten fått en renässans bland arkitekter och används till fasader på byggna- der och andra publika .

Tillbyggnad med fasad av cortenstål av kandensiska arkitekterna. Fasad; Kantstöd; Trappa; Blomlådor och blomkrukor; Vedförvaring. Skellefteå får några av Nordens första bostadshus i Cortenplåt.

Förutom hållbar fasad blir energianvändningen låg.

En och an- nan fasad kläddes med Cortenstål och hoppbackarna i Falun byggdes i Corten. Vanliga användningsområden är trädgårdsinredning, rabatter, . Flerfamiljshus med fasad i cortenstål, Främlingsvägen i Midsommarkransen, södra Stockholm,. Corten förekommer i två varianter med olika sammansättning:. Ny fasad i färgbelagd VP-plåt, nytt tak samt avvattning och plåtslageriarbeten.

Wepab: st punkthus med kassettfasader av Corten A plåt, plåtslageriarbeten.


About Hugo