Disco kännetecken

Disco grundades i USA och härstammar framförallt från Soul och. Runt 19hade Disco letat sig fram i den Amerikanska. Disco är en kultur och en musikgenre som startades och utvecklades under 1970-talet i USA.

Stilen har sitt ursprung i afroamerikanska kretsar i New York och . Discomusiken växte fram i början av 70-talet och slog igenom ordentligt omkring 1975. Det första discoteket uppstod i Paris under 60-talet. REGGAE DISCO HIP HOP DISCO GENRER OCH DERAS KARAKTÄRSDRAG – vad övar vi på?

Disco Influenser Kännetecken Bakgrundsfakta Discomusiken återfinns i klubbkulturen som har sina rötter i discoteken vilket som växte fram i . Disco är en musikstil som var mycket populär på 70-talet. Reggae En musikstil från Jamaica där det största kännetecknet är att musiken går i baktakt. Kännetecken: Liten Söt Vikt: 23gram. Fler bilder finns under bilder Jag heter ‘fredagsDisco’ men lyssnar och lyder(?) till . Love is in the Air” – John Paul Youngs succéhit från 1978.

Discon fick sina influenser från flera håll, men framför allt från funken och soulen. Bästa, största och lättast igenkända tecknen inom housemusiken är de som går att jämföra med discon. Vi har en blandad repertoar för alla åldrar och det som har blivit vårt kännetecken är 70-talsdisco.

Det är något magiskt med 70-talet som tilltalar de flesta.


About Hugo