Dra el till tvättmaskin badrum

Spillvattnet från tvättmaskinen brukar man kunna koppla på vid vattenlåset . Vi ska dra in el och installera en tvättmaskin och undrar lite om det är. EL frågaokt 2011Installera tvättmaskin – elektriker?

Vad kostar det att dra vatten för tvättmaskin? Forum › Teknik VVS › ElCachadLiknandesep. Skulle vilja ställa in en tvättmaskin i badrummet men det enda som verkar ha el draget är en lampa över spegeln. CachadLiknandemars 20- inlägg – ‎författareHur mycket brukar det kosta att dra el till tvättmaskin i badrum? Vart vänder man sig till för denna tjänst?

Och huset jag bor i är apgammalt och har därför inga uttag i badrummet till el. Jag har en tvättmaskin stående i mitt badrum som inte är korrekt installerad. Jag brukar dra en skarvslad från rummet bredvid. I allmänhet installerar man tvättmaskiner i badrum med golvbrunn.

Om badrummet saknar eluttag ska du inte dra in en skarvsladd i badrummet då det kan leda till olyckor. De flesta bränder i Sverige kommer av så kallad ful-el och där.