Eqlq 5g2 5

Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus. EQLQ är lämplig vid installation i explosionsklassade utrymmen. EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolera aluminiumbanda HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar.

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabel som vid brand avger en rök som är fri från korrosiva gaser och har en låg röktäthet. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör eller kanal, i eller under . Kabel Gelia Rdoe 3G H07Rn-F 5m Svart. När används EKK Light respektive EQLQ Easy idag?

Tänker på EKLK 5Gsom ser ut som en 6mmstigare typ. EQLQ Handy Halogenfri installationskabel. GELIA (44); JO-EL (19); SCHNEIDER (5); No Brand (1).

EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolera aluminiumbanda HFFRmantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Antal ledare: Skyddsledare: Ja Area: 2. The cable may be used for fixed installation indoors and outdoors. EQLQ is suitable for explosion classified areas.

EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolera aluminiumbanda HFFR-mantlad installationskabel med runda,. Application: Standards: EQLQ is a halogen free .


About Hugo