Grim kth

Grim är ett program som skall stödja inlärning av svenska. Grundtanken är att inläraren skall få möjlighet att dels få direkt återkoppling vad det gäller stavning . Enkel och snabb version, använder PHP och en granskningsserver; TvärGranska – En interaktiv version, använder JSP och Javascript; Grim – En interaktiv .

För att installera Grim behövs inte mer än två-tre musklick. Förutsättningen är att Java Runtime Environment (version eller högre) från Sun Microsystems Inc. Grim KTH Nada Grim – a language learning environment Grim.

Grim – a language learning environment for writers of Swedish.

Grim is a language learning environment with several important tools for language exploration. Grim är ett ordbehandlingsprogram och ett språkverktyg som du kan. När du skriver eller läser en text och är osäker på vad ett ord betyder kan du genom Grim.

Matematik för gymnasister 9-november 2001. Grim är en interaktiv lärmiljö som fokuserar på det svenska språket. Det enda som krävs för att köra Grim är SUN:s Javatolk, som är fri, och en internetuppkopling eftersom textstycke för textstycke skickas till KTH . Nu har språkteknologigruppen på institutionen Nada på KTH samlat detta till ett enda kraftfullt språkverktyg, GRIM, som styrs och uppdateras .


About Hugo