Hjärtsvikt behandling

När läkaren misstänker hjärtsvikt måste patienten undersökas noggrant innan medicin eller annan behandling kan sättas in. Hjärtsvikt har hög dödlighet, vilken dock kan reduceras med adekvat behandling. Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstån framförallt hos äldre.

Vanliga symtom vid hjärtsvikt är trötthet, . I dagsläget finns inte någon botande behandling vid hjärtsvikt. Därför inriktas behandlingen på att minska riskfaktorer och att underlätta hjärtats arbete. Undersökningar och utredningar; Behandling; Vad beror hjärtsvikt på?

Att leva med hjärtsvikt; Mer information . Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som innebär att hjärtat har försämrad kapacitet. Alla som har hjärtsvikt bör behandlas med läkemedel. Patienten med hjärtsvikt bör förbättras efter insatt behandling, annars har man skäl att ompröva diagnosen och komplettera med ytterligare . Behandlingen vid alla former av kronisk hjärtsvikt syftar i övrigt till att.

Modern hjärtsviktbehandling syftar till att förbättra överlevnaden, öka välbefinnandet och minska behovet av sjukhusinläggningar. Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod .


About Hugo