Hur fungerar ett diesellok

Här får du en översiktlig inblick i diesellokens och ellokens konstruktion. Elloken är de mest energieffektiva loken och . Men det fungerar inte bra på större lok för tunga godståg.

Schemat nedan visar hur ett modernt dieselelektriskt lok är uppbyggt. EllokCachadLiknandeEllok, elektrolok, eller elektriskt lokomotiv är ett dragfordon för tåg, drivet av. De olika loktyperna har i hög utsträckning bestäms av hur strömregleringen från . Elektrifierad_järnvägCachadLiknandeDiesellok blir i praktiken även mindre effektiva eftersom de går utan effektuttag.

Lokomotiv, ofta nedkortat till lok, är ett järnvägsfordon avsett att dra tåg på järnväg, och. Med denna kan man reglera körriktning och hur mycket ånga som skall . Vid bromsning fungerar seriemotorn som en generator som kan bromsas med inkoppling av. Seriemotorer används vanligen som traktionsmotor även i diesellok.

Om det är ett lok av den gamla modellen utan elektronik, så är det en allströmsmotor, dvs. Svårigheten med att köra lok är att kunna klara av bromsen, som kräver en hel del mer passning än på en bil.


About Hugo