Induktans kabel

Formel för induktans som fungerar bra både för korta och långa spolar. Tumregel: En fritt hängande kabel har en induktans på ca 1mH per meter. Någon som vet formel för hur man räknar ut induktansen i en.

PVC och liknande isolering i kablar kan ändra sig ganska mycket . Låg induktans (spolverkan) får man när ledarna är mycket nära varandra t. Kabel är uppbyggd med EKKX 20x2x vilken kan inhandlas t ex på Elfa. Han förklarade att när man förvarar sladd i spiral leder det till induktans, vilket leder till fasförskjutning, vilket kan leda till gnistor när man slår .

Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans. Den klump som sitter på till exempel kablar till bildskärmar är en enkel drossel. Låt oss se hur stor betydelse denna induktans har i ett specifikt fall. Induktans är en egenskap hos elektriska komponenter som innebär att . En kabel kan alltså beskrivas som ett motstån en kondensator och en spole.

En högkapacitiv kabel på ett sådant slutsteg kan bli katastrof eller resultatet kan. Låg kapacitans, låg induktans, låg mikrofoni samt tillräckligt låg resistans är de .