Kassering av läkemedel

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Lämna in dina gamla läkemedel som tabletter, kapslar, salvor och flytande läkemedel till ditt apotek. Obs att endast frågor om kassation av läkemedel besvaras.

Om ni ändå väljer att sända era kasserade läkemedel till oss ansvarar ni för paketering enligt instruktion och för transportkostnaden. Resultat från studier och undersökningar som beskriver vilka läkemedel som lämnas till destruktion,. Genom att satsa på ett anpassat bassortiment av vanligt förekommande läkemedel på varje enskild avdelning och ett . Dessa ska märkas med texten flytande läkemedel för destruktion.

Hantering av kassation av läkemedel i hemsjukvården ska hanteras på samma sätt som. Alla läkemedel ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum och kasta inte läkemedel i hushållsoporna . Patientens egna läkemedel ska delas upp av sjuksköterskan i ny dosett efter.

Information om möjliga handlingsvägar för hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll. Producentansvar för läkemedel trädde nyligen i kraft, vilket . Uppföljning av förslagen i Kasserade läkemedel – Socialstyrelsen. Kasserade läkemedel samlades in under en månad på särskilda boende (SÄBO)samthandikappomsorgen i Lycksele kommun. Avfallet läggs i kärlet för: Cytostatika-Läkemedelsavfall samt Läkemedelsförorenat avfall .

Baspersonal med delegering på att byta läkemedelsplåster. Ta av det gamla plåstret och sätt det i en . Kasserade läkemedel samlades in under en månad på särskilda boende. Totalt 23enheter läkemedel kasserade från SÄBO och . På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om hantering av kasserade läkemedel.

Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom . ANVÄNDANDE AV PATIENTENS EGNA LÄKEMEDEL I. Kasserade läkemedel, liksom cytostatika och läkemedelsförorenat avfall ska. Har du läkemedel eller medicinsk utrustning hemma som du inte använder bör du lämna in de på apoteket för en trygg, säker och miljövänlig kassering.