Laserpenna olaglig

Från och med den januari 20blir det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten inneha eller använda starka laserpekare. Har man redan idag en laserpekare som man vet med sig kommer att bli olaglig efter nyår har man fram till den 1:a mars 20på sig att ansöka . Dels har vi då de ”lagliga” som kan visa sig vara alldeles för starka.

Men dessutom beställer ju ungdomarna starka och olagliga laserpekare . För att hantera laserpekare i laserklass 3R, 3B och krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det krävs inte tillstånd för lasrar i de lägre klasserna. Laserpekare som exempelvis används som ”pekpinnar” vid presentationer finns i klass två och får ha en uteffekt på max mW.

Tjena jag undrar om grön laser på 5mw är olaglig? Att du undrar om det är olagligt att imortera lasern. Jag blev tagen av väktare samt polis igår med en grön laserpekare. Kryphål finns, skillnad på Laser och Laserpekare. Det skulle sedan visa sig att just denna laserpekare var av mycket farlig.

Från den februari 20är det inte längre lagligt att inneha starka laserpekare på allmän plats.