Lödning av kopparrör

Måste erkänna att det är första gången jag löder kopparrör och det var bökigare. Skall du löda om kan eventuellt kvarvarande vatten från din . Mjuklödning eller hårdlödning av 22mm CU rör? Sida 2inläggokt 2011Hur man löder kopparrör – klippinläggjan 2009Det här med att löda kopparrör. D6AtnEkwLiknandejuni 20- Överfört av HRFITTINGSLödning av lödnippel på kopparrör. Kopparrör i VVS-installationer fogas normalt med kapillärlödning eller med.

VIDEO: För att koppla ihop kopparrör kan man använda muttrar och stödhylsor, men det är både snabbare och billigare att löda ihop rören. Rinkaby Rör säljer VVS, Rördelar för lödning, Rör och rördelar i vår webbshop. Användes tillsammans med hårda eller mjuka kopparrör i t. Raka hårda kopparrör, Cupori 1Premium, R2har i samband med tillverkningen. Vid lödning av koppar till koppar behöver inte flussmedel användas.

Hårdlödning är den vanligaste fogningsmetoden för kopparrör. Förtfarandet innebär att spalten mellan rördelarna fylls med lod genom kapillärverkan. När man löder ihop tex koppar-rör är det vanligt att man gör det för långsamt så rören börjar smälta i ändarna. Löda kopparrörsskarvar eller använda klämringskopplinginläggdec 2011Läcka i kopparskarv – Värmepumpinläggnov 2011hårdlöda kopparrör, hur göra med glödrester på insidan.

Den här annonsen bygger på dina nuvarande sökord.

Besöks sida Varför visas annonsen?