Lönestatistik 2016

Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Lönestatistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. CachadLiknandeFunktionen för marknadslöner vänder sig i första hand till dig som redan arbetat några år.

För dig som fått ditt första jobb och är ny på arbetsmarknaden, finns en . CachadJämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Cachadgenom att erbjuda kvalificera personlig rådgivning kring lön och genom att. För 20ligger rekommendationen på 7kronor för en nyutexaminerad.

Jämför 85yrkens senaste medellön, medianlön, högsta och lägsta lön. Se även framtidsutsikter och utbildningar. Vårdförbundets lönestatistik ger dig som är medlem bästa möjliga överblick och argument när det gäller din lönenivå.

Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. Din lön 20är resultatet av Sveriges Arkitekters löneenkät och en handbok som hjälper dig att se om du har marknadsmässig lön. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offe.

Löner för tjänstemän inom privat sektor 201 SM, 2016-05-20. Ledarnas syn på lön – Vad bestämmer lönens storlek? Juseks lönestatistik bygger på en löneenkät som skickas ut årligen till alla yrkesverksamma medlemmar.

Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik. Löneutvecklingen till och med september 2016. Du som är lärare anställd på en skola eller förskola inom en kommun har möjlighet att få sjuklön vid indragen sjukpenning. DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som skickats ut till förbundets cirka 000. Nästa löneenkät kommer att genomföras hösten 2016.

Här hittar du årets upplaga av den lönebilaga som medföljde tidningen Skolledaren. Där finns sammanfattningar och analyser av det senaste . Då behöver man högkvalitativ lönestatistik att luta sig mot. I Saco Lönesök får du lönestatistik i toppklass.

Lönen är förstås viktig när du ska välja jobb och yrke. Aktuell lönestatistik, uppdaterad i juni 201 för de olika yrkesområdena inom Stockholms . Sveriges Kommunikatörer har tidigare undersökt lönerna i form av en löneenkät bland medlemmarna. Bra lönestatistik är det viktigt att du har tillgång till inför ditt lönesamtal.

Statlig lönestatistik har Fackförbundet ST bäst koll på.