Luftkvalitet göteborg karta

Beräkningarna kommer från Miljöförvaltningen i Göteborg och är gjorda inom ramen för Ren stadsluft som är ett samarbete mellan trafikkontoret, . Dessutom gör vi beräkningar av luftkvaliteten som täcker hela kommunen. Spridningskarta för årsmedelvärde av kvävedioxid i centrala Göteborg.

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i. Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015. På kartan på sidan kan man se var stationerna har varit placerade under. Läs om luften vi andas och hur den påverkar oss.

Ta del av fakta och statistik kring utsläpp, föroreningar och luftkvalitet. Karta över Sveriges zonindelning för luftkvalitet. Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal . För halter timmar bakåt klicka på ikonen för stationen. För att zooma in använd knapparna i kartan. SMHI har en bred verksamhet inom luftmiljöområdet.

Nu blir det enklare för kommuner att kontrollera luftkvalitet. Luftkvalitet – luftkvalitet, besiktningar, ovk, vvs-tjänster, ventilationssystem, inomhusklimat,.

Sveriges storstäder har relativt ren luft med Stockholm som ligger bättre bättre till än Lun Göteborg och Malmö, enligt studien. Förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i göteborgsregionen. Miljöförvaltningen i Göteborg presenterar nu en helt ny. Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem.

Vattenstånd i Göteborgs hamn, samt luftkvalitet och lite annat. De största utsläppen till luft på flygplatsen sker från flygtrafiken och från vägtrafiken till och från Göteborg Landvetter Airport. Vi får ju sedan tidigare ofta frågor om luftkvalitet på olika håll i staden.

Om luftkvaliteten i Göteborg och dess effekter på vår hälsa, genom personburna mätningar. Distributör: Trafikverket, Kruthusgatan 1 4GÖTEBORG. Orienteringskartor för järnvägsplanerna Olskroken planskildhet och Västlänken .