Luftningsventil vatten

Luftningsventilen har i uppgift att, precis som det låter, släppa ut överskottsluft ur slutna system. Några exempel är radiatorsystem, avloppsnät och pumpstationer . Vår breda kunskap och erfarenhet av luftningsventiler, applikationer och.

När all luft evakuerats och vattnet kommer flyter flottören upp och ventilen stänger. Luft som hindrar det varma vattnet från att sprida sin värme. Du luftar elementen med en elementnyckel.

Durgo luftningsventil öppnar vid undertryck, släpper in luft i avloppssystemet. Om vattennivån vid spolning i toalettstolen blir högre än normalt eller om vattnet i . Brist på luft kan också leda till störningar. Undertryck uppkommer när vatten strömmar ut för fort. Rör genom taket innebär alltid risk att vatten rinner in och avluftningen kan frysa.

Tryck på Luftningsventiler och Luftningsventil för avlopp)Luftningsventil till gammalt gjutjärnsrör? Byte av luftningsskruv till gamla elementinläggokt 2007Byte av luftningsventil i radiatorinläggsep 2007Sumplukt på vatten i borrad brunn? CachadI nio fall av tio beror läckan på att ventilens packning är trasig och inte på att elementet läcker.

Innan ventilen kan lossas måste värmesystemet tömmas på vatten .


About Hugo