Nollpunktsspänning

Nollpunktsspänning, UN uppstår och indikerar att det finns ett jordfel. Funktionsförhållanden för riktade jordströmsskydd. Nollpunktsspänning vid resistansjordad nollpunkt.

När reaktorströmmen motsvarar nätets Ic-ström fås en resonanspunkt. Om reaktorströmmen ökas ytterligare kommer. Däremot får man en tydligare nollpunktsspänning som vid varje tändning närmar sig fasspänning för att långsamt falla mot noll i takt med nätets tidskonstant.

U0-injektorn är att öka nollpunktsspänningen för att skapa förutsättningar för korrekt och exakt reglering av Nollpunktsreaktorn. Jordfelsskydden i ett distributionsnät använder nollpunktsspänning, nollföljdsspänning och nollföljdsström för detektering av jordslutning. Hur detta skall vara utfört anges i sådana fall i tekniska beskrivningen för respektive projekt.

Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser. Box” som bestod av en mätdator med ett modem för kommunikation via 3G- nätet. Hög nollpunktsspänning triggade mätutrustningen och . De fasspänningar och nollpunktsspänning upp- och nedsidans som mäts av skyddet. För ledningar (61-1kV) skall följande analoga signaler . De intermittenta transienta felen som den grundtonsmätande, riktade jordfelsfunktionen får problem att detektera korrekt samtidigt som nollpunktsspänningen .