Ogräshämmande fogsand

Ogräshämmande Fogsand 20kg Fogsand med en starkt hämmande effekt på ogräs och mossa som växer i fogar på betongsten. Ogräshämmande Fogsand Antracit 20kg Fogsand med en starkt hämmande effekt på ogräs och mossa som växer i fogar på betongsten. Fogsanden har en starkt hämmande effekt på ogräs som växer i fogen på beläggningen med plattor och marksten.

Starka fogsand är torr och lätt att få ner i fogarna. Dansand ogräshämmande fogsand är en specialsand som är så basisk att ogräs ogärna. Basiskt bränd ogräshämmande fogstenmjöl med bra låsande effekt.

Ogräshämmande fogsand – Flexibel hårdfog.

Detta är en typ av fog till ytor som är lagda i Stenmjöl. Produkten ser ut ungefär som färgad sand där man även har . Valde själv ogräshämmande fogsand ifrån danfog. Har legat i tre år och än så länge har det varit helt ogräsfritt.

Renovering och Bygg › Byggvaror › Marksten och MurstenCachadLiknandeDANSAND FOGSAND OGRÄSHÄMMANDE GRÅ Kg. Fogsand Ogräshämmande SäckFogsand med en starkt hämmande effekt på ogräs och mossa som . Vi har olika typer av fogmaterial – torkad fogsand i eller 10kg säck, Ogräshämmande fog som är miljövänlig, Fastfog som härdar och Dekorfog i ljusa färger . Dekorfog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning.


About Hugo