Överblivna läkemedel

Apotekets möjligheter att påverka spridning av miljöskadande substanser i ekosystemet är begränsade men Apoteket samlar in överblivna läkemedel och . Lämna överblivna läkemedel till oss så påverkar de inte vår miljö eller vårt dricksvatten. Läkemedel gör stor nytta, men om de hamnar i fel .

Samla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig påse och lämna den till oss. Du behöver inte köa, ge bara påsen till någon av våra medarbetare. Alla apotek inom Apoteksgruppen tar emot dina överblivna läkemedel. Vi samlar in läkemedel i en genomskinlig påse som vi sedan skickar in för kontrollerad .

Mediciner gör stor nytta för kroppen, men det är viktigt att de inte hamnar fel i naturen. Apoteksgruppen Lenhovda tar emot dina överblivna läkemedel. Därifrån skickas läkemedlen till anläggningar som är godkända för att förbränna läkemedel. Idag startar en kampanj för att få patienter att återlämna överblivna läkemedel till apoteken.

Kampanjen är en del av ett projekt i den nationella . Den innebär att medlemmar i Apotekets kundklubb . Av samma skäl är det också många myndigheter och organisationer som menar att man inte kan skänka överblivna läkemedel till krisdrabbade . Kampanjer för att förmå medborgarna att lämna in överblivna läkemedel på apotek har effekt. För att upprätthålla en hög medvetenhet om detta .

Kasserade läkemedel lämnas till lokalt apotek. Resultat – undersökning om överblivna läkemedel. Knappt sex av tio lämnar direkt in sina överblivna läkemedel på apotek. Kassation, det vill säga, hantering av felaktiga och överblivna läkemedel, har utretts i omgångar. Nyligen har Läkemedelsverket sammanställt . Under våren 201 ingick nedanstående parter i en kampanj kring överblivna läkemedel.

Kampanjen uppmuntrade till en ”vårstädning” hemma i medicinskåpet . Samla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig påse och lämna den till vilket apotek som helst i Sverige. För över ett år sedan rapporterade vi om en nationell kampanj som ska få oss svenskar att lämna tillbaka överblivna och gamla läkemedel till . Våra kunder tycker det är viktigt med hållbarhet och genom miljöbonusen vill vi uppmuntra att lämna in överblivna läkemedel så att de inte . Läkemedel › Läkemedel och hälsa › Miljöinformation – Läkemedel och miljö. De flesta av oss vet att man inte ska slänga överblivna läkemedel i avloppet eller . För att skydda miljön är det viktigt att inte kasta läkemedel i soporna eller spola ned dem i toaletten.


About Hugo