Personskyddsautomat 4pol

Den 4-poliga personskyddsautomaten (RCBO) är ett jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd och kortslutningsström som också finns i en dvärgbrytare. Personskyddsautomat, B-karakteristik, 2-polig, 1-poligt skydd. Personskyddsautomat hittar du hos Elbutik.

Personskyddsbrytare 6kA C-karaktäristik 4-pol. Personskyddsautomat C-Karaktäristik 2-polig, modul, 6kA. Personskyddsautomat B-Karaktäristik 2-polig, 10kA.

Jordfelsbrytare och personskyddsautomat 25-80A, eller 4-pol, eller 300mA – Brett Norm program av reläer, kontaktorer, ur, motorskyddsbrytare mm.

Personskyddsbrytare 6kA 2-polig C-Karakteristik 1-mod. Personskyddsbrytare 6kA 2-polig B-karakteristik. Personskyddsbrytare 6kA 4-polig B-Karakteristik . En personskyddsautomat beskrivs ju som en jordfelsbrytare och. Det finns annars PSA som fyller kraven på 2-pol säkringsfunktion tex ABB, . Råd angående installation av JFBinläggjul 2012Installera JFB och personskyddsautomat i centralinläggjan 2011Antal jordfelsbrytare? Skyddar 3-fas jordfelsbrytare i byggcentral till apparat.

Köp Personskyddsautomat A mA 2-polig 125.

Jordfelsbrytare › Personskyddsautomat 5SUtyp ACachadLiknandeKöp Personskyddsautomat A mA 2-polig 125. C-karakteristik 13A typ A mA felström. Personskyddsautomat kombiautomat 2-pol BA, 30mA Nytt.

Likströmversioner med märkspänningar upp till 7V DC (4-polig). Huvudjordfelsbrytare selektiv, 4-polig för växelströmsfelströmmar och pulserande likströmsfelströmmar. Se kopplingsschema; 4-polig enhet kan även användas för 2-polig inkoppling. Jordfelsbrytare avsedda för växelspänning och pulserande likspänning.

B-karakteristik 13A typ A mA felström.