Radions historia och utveckling

Radion kunde utvecklas som en följd av telegrafen och telefonen. De första experimenten med elektriskt överförda meddelanden utfördes i slutet av 1700-talet, . Hoppa till Historia – Radion tros i allmänhet vara uppfunnen av Guglielmo Marconi.

CachadLiknandeFörutsättningen för radions utveckling var till att börja med att det fanns elektrisk ström som gick att utnyttja. Detta har inte funnits särskilt länge sett ur ett historiskt . Radion kunde utvecklas som ett följd av telefonen och telegrafen. Telefonens mikrofon var en viktig uppfinning för att radion skulle bildas.

Ur Bra Böckers lexikon: Radioteknik är förbunden med elektromagnetiska vågors spridning. Sådana utstrålas med antenner, utformade för . AEG och SiemensHalske bildar det första tyska utvecklingsbolaget för radioteknik, Telefunken. AB Radiotjänst startar sina sändningar den januari och sänder i en.

Radiokommunikationens grundare var den italienske vetenskapsmannen Guglielmo Marconi. Denna hade ljusets hastighet och kallas nu radiovågor.


About Hugo