Reaktiv effekt förklaring

Denna effektdel, som kallas reaktiv effekt, kommer att sändas tillbaka till växeleffektkällan under en annan del av växelströmsperioden. CachadDen reaktiva effekten är den effekt som tillförs från elnätet och inte blir till nyttigt arbete i en apparat. Den reaktiva effekten uppstår i induktiva och kapacitiva .

I elnät och elledningar transporteras el i två former: aktiv effekt och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är den önskvärda effekten som kan uträtta arbete medan . Till skillnad mot glödlampor så drar lågenergilampor reaktiv effekt. Detta innebär att elleverantören måste producera uppemot dubbelt så .

Resultatet visar att man kan kompensera bort reaktiv effekt på ett antal olika sätt. En mer stringent förklaring är att reaktiv effekt är resultatet av en . Jag tycker de ger en ganska vettig förklaring i forumet, och det är ju som . En enkel förklaring över ström, spänning och resistans genom en jämförelse. Denna mäts i VAr (Volt Ampere reaktiv) och . På dagens vindkraftverk kompenseras endast för den reaktiva effekt som. Förklara varför växelström är, och troligtvis kommer att förbli, den vanligaste formen av.

Q är den reaktiva effekten, den som beror på att det finns spolar och . Tager man cos(phi) = så er det ren reaktiv effekt. P-effekten svinger lige meget om 0-aksen, dette skulle så betyde at nettoflowet er men er .