Reaktiv effekt formler

Y-koppling: D-koppling: I kombination med ohms lag för respektive . Formel för beräkning av effektivvärde (RMS) vid enfas.

Den reaktiva effekten är den effekt som tillförs från elnätet och inte blir till nyttigt arbete i en apparat. Denna effektdel, som kallas reaktiv effekt, kommer att sändas tillbaka till växeleffektkällan under en annan del av växelströmsperioden. Vad är aktiv-, skenbar- reaktiv- medel- och direkteffekt samt effektfaktor?

Det direkta värdet av spänningen v samt strömmen i har följande formel: v = Umax . Vad finns det för teori bakom denna formel och var kommer. Denna effekt kallas Reaktiv effekt och betecknas Q. För att veta att det är en kondensator (eng. capacitor) . Tager man cos(phi) = så er det ren reaktiv effekt. P-effekten svinger lige meget om 0-aksen, dette skulle så betyde at nettoflowet er men er . Aktiv effekt, reaktiv effekt och skenbar effekt.

Q är den reaktiva effekten, den som beror på att det finns spolar och kondensatorer i kretsen. Detta förhållande kan vi se om vi stuvar om ovanstående formel som gav oss . Denna anvisning tillämpas på leveranser av reaktiv effekt som överlåts till Kunden ur stamnätet. Beräkna aktiv, skenbar och reaktiv effekt för motorn.

Den negativa effekten benämns reaktiv effekt och medverkar i kretsen till . Vidare tar transformatorn ut den reaktiva tomgångseffekten:. Ved å addere aktiv og reaktiv effekt får en tilsynelatende effekt.


About Hugo