Romex d2000

D202-komponents hårdfog som klarar tung trafik och i offentliga miljöer (max tons belastning). Romex Hårdfog – den bästa hårdfogen (epoxifogen) på marknaden. Underhållsfri stensättning med Romex Hårdfog utanför Stora Hotellet i .

Romex Drainage (lätt biltrafik, villauppfarter), Romex D20(tung trafik och offentliga miljöer) samt Romex V(extremt tung trafik t.ex. rondeller och farthinder). Die auf die verschiedensten Anforderungen zugeschnittenen ROMEX. Mit ROMPOX D200 dem 2-Komponenten-Epoxidharz Pflasterfugenmörtel für mittlere . Läggningsanvisning för hårdfogen Romex D2000.

Joint de pavé ROMPOX – D20: Le mortier de. Produktbladet beskriver fogsanden Romex D20samt en instruktion om hur man stegvis går tillväga vid användningen. Romex Hårdfog Drainage (klarar tons belastning).

ROMPOX – D20is a very slightly water permeable pavement fixing mortar. Please check out the other ROMEX pavement fixing mortars for pedestrian . S completely frost resistant for medium to heavy. ROMPOX – D20is een zeer gering waterdoorlatende voegmortel voor bestrating. Let ook op onze andere ROMEX – voegmortels voor bestrating, van .

Romex D20- component epoxy resin pavement fixing mortar. A component epoxy resin pavement fixing mortar for medium to heavy traffic loads. Slightly water permeable and allows quick re-opening to traffic. Jag ska lägga ca 150mmarksten i betong, funderar över fogen; san stenmjöl, flexifog eller hårdfog typ ROMEX d2000. Určený pre povrchy so stredným až vysokým dopravným zaťažením.

Vlastnosti: Určený pre povrchy so zaťažením do 25t; Pre šírku škár 3 . UK, Englan Scotlan Wales, Romex FLEX-FUGE, Romex EASY, Romex. Mit unserem Pflasterfugenmörtel ROMPOX – D20treffen Sie immer eine gute . The advantages of a jointing with ROMEX synthetic resin. ROMPOX – D20is a very slightly water-permeable flagstone mortar.

Water permeable; Self compacting; Water emulsifiable; Can be applied to ground temperatures of 32°F. ROMPOX D200 2-KOMPONENTTINEN TIEKIVETYSTEN JA. ROMEX sauma-aineet on muokattu vastaamaan vaihteleviin vaatimuksiin, joten ne . V sodelovanju z ROMEX Slovenija je bila površina pred parlamentom v obdobju od aprila do septembra 20dilatirana z malto ROMPOX – D2000. ROMPOX�-D20kaldırım taşları için düşünülmüş düşük su geçirgenlik özellikli .