Sämst luft i göteborg

Det är många olika faktorer som påverkar luftkvaliteten i Göteborg. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst. Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timma.

Under 20minskade visserligen halterna av kvävedioxi men de ligger ändå långt över gränsvärdena. Sveriges storstäder har relativt ren luft med Stockholm som ligger bättre bättre till än Lun Göteborg och Malmö, enligt studien. Göteborg Göteborgarna kan hålla koll på luftföroreningar i stan med en ny app.

Vad är det sämsta vädret om man ser till luftkvaliteten? Var tredje göteborgare upplever återkommande besvär av den dåliga luften i Göteborg. Värst är luften på vissa stadsgator och kring de stora . Göteborg Soliga och klara höstdagar med låga temperaturer är härligt, tycker de. Från januari till mars är det sämst förutsättningar för ren luft.

Halterna av luftföroreningarna längs de stora trafiklederna är lika höga i Umeå som i Göteborg, trots att trafikflödet är fyra gånger större i . Vill du veta hur luftkvaliteten är i Göteborgsområdet just nu så finns aktuella mätresultat på Göteborgs Stads webbplats under Luften i Göteborg länk till annan . Sämst är luftkvaliteten längs de stora trafiklederna under högtrafik. MKN) för kvävedioxid överskrids på vissa platser i Göteborgsregionen.

Friggagatan är en av de gator med sämst luft i hela Göteborg. Kommunfullmäktige har beslutat att Luften i Göteborg ska vara så ren att. Europa som har sämst luft och mycket högre halter av kvävedioxid än Göteborg. Göteborg har sämst luft av Sveriges tre största städer. Det beror dels på att Göteborg består av många dalar och höjder, men också på . Göteborgs miljöprogram hittar du i sin helhet på goteborg.

Odinsgatan en av de sämsta i Göteborg, med höga . Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem. En ny och enkel lösning i Göteborg gör det möjligt att ansluta sig till elnätet i land istället, med stora vinster som följd. Plugin-färjor förbättrar luften i Göteborg. Allra sämst luft utsätts du faktiskt för när du kör bil.

Västra Götalands län, Chalmers, Göteborgs universitet med flera. Helena Krantz är kalendarieredaktör och kulturreporter på Göteborgs Fria Tidning.