Smältpunkt bly

På latin heter bly plumbum därav den kemiska beteckningen Pb. Rent tenn har smältpunkten 2°C och rent bly 3°C. CachadLiknandeBly har en ganska låg smältpunkt på 327.

Metallen är mjuk och lätt att forma medelst gjutning, valsning eller smide. Bly är dock inte särskilt elastiskt eller . Bly tillhör ämnesklassen övriga metaller och är blåaktigt vit till utseende. Bly är ett riktigt kraftpaket till metall, vilket är en av orsakerna till att denna.

Molybden, metallen som har en av de högsta smältpunkterna . Lägg en bit tenn, bly och lödtenn nära varandra på plåten (med avstånd). Bly har en smältpunkt vid 328°C och kokpunkt vid 1740°C. Naturligt bly är en blandning av isotoper 204Pb (), 206Pb (2),. Man har upptäckt tjugosju andra isotoper av bly, alla radioaktiva. Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst.

Boliden framställer bly i form av såväl primärbly från gruvor som sekundärbly från. Lödtenn med bly låg smätpunkt Electrokit.

Om man ska gjuta något i en legering bestående av bly och antimon. Några av dessa legeringar omfattar bly-antimon legering, den bly-kalcium. Vid användning av bly är nödvändigt att känna till dess smältpunkt, vilket gör det nödvändigt material och reservdelar.

Det är lätt att förfalska, mycket plast, såsom . Den legering som passar bäst för hobbyister består av tenn och bly. Om dessa legerar sig, höjs smältpunkten på blyet och hur påverkas. Bly har en smältpunkt på 3grader medan Zink har 42 så har du inte . K (32° C, 62° F) och kokpunkten är 20K(17° C, 31° F)!

Har kännedomen om legeringars olika smältpunkt någon praktisk användning?