Ssen 614391

Den nya SS-EN 61439-är omstrukturerad och gäller tillsammans med en tillämplig tilläggsdel, av vilka endast del finns fastställd som . Svensk beteckning: SS-EN 61439- utg 2:2012. Kopplingsutrustningar för högst 10V växelspänning eller 15V likspänning – Del 1: Allmänt – SS-EN 61439-1.

V växelspänning eller 15V likspänning – Del 1: Fordringar på typprovade och delvis typprovade utrustningar – SS-EN 60439-1. Ny utgåva – SS-EN 61439- Kopplingsutrustningar för högst 10V växelspänning eller 15V likspänning – Del 1: Allmänt. SS EN 439-Kopplingsutrustningar för högst 10V växelspänning eller. Grundläggande ändringar mot EN-61439-1; 6. SS EN 61439— Utrustningar som kan betjänas . Den ska användas tillsammans med den allmänna standarden för kopplingsutrustningar för lågspänning, SS-EN 61439- som ersätter den . SS-EN 60439-gäller fortfarande men kommer att upphävas 2014-11-01.

Tillsvidare gäller alltså dessa parallellt. Teknisk anvisning, Kontrollskåp i nätstationer. Purchase your copy of BS EN 61439-1:20as a PDF download or hard copy directly from the official BSI Shop.

I och med detta kan Eldon leverera ställverk till i princip vilken miljö som helst och kan garantera att de krav som ställs uppfylls. The previous content of this page or section has been identified as posing a potential copyright issue, as a copy or modification of the text from the source(s) . SS-EN 61439- SS-EN 61439-(GCS 2A) och SS-EN 61439-(GCS 2A) . Stitecs kabelskåp eller mätarkabelskåp är kopplade och konstruerade för att uppfylla standard SS-EN 61439-samt SS-EN 61439-5.