Stavmagnet magnetfält

Magnetfältet från en cylindrisk stavmagnet med fältriktningar och polbeteckningar. Magnetiska fält produceras av rörliga elektriska laddningar och inneboende . CachadLiknandeMagnetiska fält är något alltid påverkar oss.

Det mest vardagliga fallet av magnet är antagligen stavmagneten. CachadLiknandeOm du sågar itu en stavmagnet har du fått två nya magneter. En magnet omger sig med ett osynligt magnetfält, som påverkar järnföremål utan att magneten . En magnet är ett objekt som alstrar ett magnetfält och kan därför vara allt från vissa mineral som är naturligt .

Introduktion till begreppet magnetfält och hur man bestämmer riktningen. Jordens magnetfält liknar på många sätt magnetfältet från en vanlig stavmagnet, men de båda fälten är uppbyggda på varsitt sätt. En stavmagnet kan man tillverka genom att lägga en järnstav i ett redan existerande magnetfält – t. Bar magneter gör utmärkta pedagogiska verktyg.

Deras magnetiska nord-och sydpolen är lätta att identifiera, och de visar tydligt attraktion och repulsion. Vi gör iakttagelsen att den magnetiska växelverkan tycks vara koncentrerad till vissa ställen av magneten. Hos stavmagneter befinner sig dessa vanligen vid .