Stp injector cleaner bruksanvisning

Bruksanvisning: – Häll hela flaskans innehåll i en full tank (upp till liter) Att tänka på: – Om STP Injector Cleaner ej löser problemen, kontakta verkstad för . Akuthjälp mot ryckig gång och startproblem. Tar bort beläggning på ventiler i insprutningsmunstycken.

Så läste jag runt lite på och stötte på något som hette STP Fuel injection cleaner. Folk med liknande problem som använde denna . Om STP Injector Cleaner ej löser problemen, kontakta verkstad för översyn eller utbyte av insprutningsmunstycken. Nu såg jag en liten flaska: STP Incjetor Cleaner.

Detta innehåll sägs göra rent bränslespridarna. På flaskan står det “En flaska avlägsnar alla . STP Complete System Cleaner Bensin slås direkt i tanken och gör rent hela bränslesystemet som. STP Super Concentrated Fuel Injector Cleaner contains concentrated detergents that help dissolve and remove harmful carbon, gum, and varnish deposits on . Jag har provat STP-Injector Cleaner, Injection Trim, Complete System . Med en bra bränsletillsats i tanken kan du bland annat undvika startsvårigheter, ryckig gång och sämre avgasvärden eftersom det tar bort beläggningar i .


About Hugo