Strömbrytare höjd över golv

Vad är normen för höjd över golv vid placering av strömbrytare och eluttag? Klart är att alla tänkbara mått förekommer, men finns det några. Uttag 300mm över färdigt golv brytare 1000mm Kombinationer byggs alltid neråt.

Komplettera uttag och strömbrytare med genomskinliga lock! Uttagen sitter numera på ca dm höjd över golvet. Här finns information om var och på vilken höjd man bör placera.

Det ena uttaget går på timer och det andra kan jag tända och släcka via strömbrytare.

Lämplig höjd hade varit 7mm från golv om skärmens underkant är . Vi som hatar när strömbrytarna inte sitter på standardhöjden 1m över golvet. En av de mest diskuterade ändringarna är att det tidigare höjdmåttet på 2mm gällande vanliga vägguttag har tagits bort. I tabellen ser du måttet i mm, från golvet upp till centrum på regeln.

Idag följs ofta en norm över antal eluttag som är vansinnig tycker jag. Vi sätter alla strömbrytare 1cm från golvet, samma höjd som de sitter . Strömbrytare bör placeras på ca meters höjd över golv för att undvika. Golvet ska vara halkfritt men samtidigt vara lätt rengörbart.

Med detta menar vi höjd från färdigt golv till överkant av det som skall monteras.

Mått till vägguttag, brytare och lampor anges dock undantagsvis med avstånd från färdigt golv till centrum av dosa. I allmänhet installerar man tvättmaskiner i badrum med golvbrunn. Avloppets slangböj behöver oftast placeras på en viss höjd över golvet. Elanslutningen skall alltid vara fäst till en dosa, helst med strömbrytare. Video: ingen lätt uppgift – rätt placering av uttag och strömbrytare i. Men viktigast i andra hand är att all brytare sitter i samma höjd dvs 13över golv!

Krav enligt Svensk standard SS – höjd nivå. Strömbrytare skall vara stora och av vipptyp och placeras med underkant högst 1000. Elcentral placeras med underkant 8mm över golv och förses med.

I och med att handdukstorken är vändbar bör strömbrytaren placeras.


About Hugo