Takdon tilluft

CBE Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft. Kvadratiskt takdon med vridbara små dysor. Cirkulärt takdon med ytterkona och utloppskona.

Cirkulärt takdon med vridbara dysor i underplattan. Luftventiler används för tilluft och frånluft vid ganska små mängder. Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft.

NHLB, Frithängande takdon med tryckfördelningslåda.

NIBX-NIBY, Bakkantsdon med tryckfördelningslåda för tilluft. Horisontell tillförsel av tilluft, kan även användas för frånluft. Inbyggd rektangulär anslutningslåda med mät- . Horisontell▻eller▻vertikal▻spridningsbild. Den vridbara fronten riktar alltid tilluften så att luftutbredningen sker nedåt längs med bakväggen och ut längs med golvet. Väggdon bör monteras – 2mm från tak när undertempererad tilluft skall tillföras.

Luftstrålar som möts från två infällda takdon kan donens sammanlagda . Halton TCV cirkulärt takdon från Halton AB. Cirkulär takspridare för tilluft, synligt montage, anslutning diameter 100-250mm.

Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft. Kvadratiskt tilluftsdon med vridbara dysor. Lämpligt för såväl konstant som variabelt flöde. Denna webbplats använder cookies för ökad användbarhet och upplevelse.

Genom att stänga detta fönster accepterar du användande av cookies. Bland annat för takdon har vi kunnat konstatera att avståndet till. Ventilationssystemet är av typen FTX, dvs mekanisk Från- och Tilluft med värmeåtervinning. Det innebär tempererad tilluft till varje rum i lägenheterna via takdon . Luftdon Takdon Takdon, ti Luftdon Takdon, frihängande LOCKZONE F Cirkulärt takdon för tilluft i lokaler utan undertak. For tilluft; For variable og konstante luftstrømmer; Luftretningen kan justeres.

Alternativt kan man använda frihängande takdon, där strålens riktning och . Lösningen ger samma goda funktion som med ett vanligt takdon. Den platta kanalen behöver endast vara mm hög . Löpande produktutveckling kan medföra ändringar utan föregående meddelande. Kvadratiskt takdon för tilluft och från- luft. Tilluft för grundventilation erhålls via stora.

Frånluftsdon förutsätts vara placerade i taknivå. Volymandelen undersöks i avsnitt med hjälp av en tvåzonsmodell och t2-bränder för .