Torus volym

Torus är en matematisk kropp vars utseende i den vanliga tredimensionella varianten vanligen liknas vid en. I once received an email message from someone who wanted to know the volume of a torus. Notice these interesting things: Torus Radii.

It can be made by revolving a small circle (radius r) along a line . Beräkna volymen av den ringformade kropp (torus), som uppkommer då cirkelområdet LaTeX ekvation roterar runt y-axeln. Volymen av kroppen som alstras då området D roterar kring x-axeln är. En torus Torus är en matematisk kropp vars utseende i den vanliga tredimensionella.

Ett sätt att bestämma volym Volym, storhet på en tredimensionell kropp. Att bestämma area eller volym av en halv torus? The method of washers involves slicing the figure into washer shaped slices and integrating over these.

Du kan således inte räkna med torus-ytan utan att ta hänsyn till att det. Vad beträffar torus volym måste man veta om partiklen är homogen eller utgör ett skal . Curved pipes in the shape of circular arcs are frequently used in plumbing. To find the capacity of a pipe arc, you can consider the pipe as a section of a torus, .


About Hugo