Utsläpp bilar statistik

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Har utsläppen från transporter börjat minska? Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt.

Då äldre fordon står för betydligt högre utsläpp gör utvecklingen av mer miljövänliga bilar att utsläppen kraftigt . Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor,. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att . Nästan procent av hushållens utsläpp av växthusgaser kommer från.

Statistik från Trafikanalys visar att antalet bilar i Sverige ökat med 430 . Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka procent från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar). Beräkningen omfattar alla utsläpp, såväl från tillverkning och distribution av ett. Data om drivmedelsleveranser får Trafikverket från Statistiska centralbyrån. De bilar som nyregistreras är helt enkelt snålare än de äldre bilar som skrotas.

Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges officiella statistik när det gäller utsläpp av växthusgaser. På deras webbplats finns ytterligare information. För mer information kontakta Ulf Perbo, tel 0709-946363. Fakta om statistiken: Utsläppssiffrorna avser fossil koldioxid mätt enligt principerna i .


About Hugo