Vacon taajuusmuuttaja kytkentä

Noudata käyttöönotto-ohjeita, lue kappale 8. Vacon NXL -taajuusmuuttaja on nyt käyttövalmis. Vacon Oyj ei ole vastuussa taajuusmuuttajien ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Tämä käyttöohje antaa tarpeelliset tiedot Vacon NX-taajuusmuuttajan . Vacon HVAC-taajuusmuuttajan tärkeimmät toiminnot. Pakkauksen purkaminen ja taajuusmuuttajan nostaminen. Tässä oppaassa on tietoja VACON -taajuusmuuttajan toiminnoista.

Myötäkytkentätoiminto, joka parantaa reagointia prosessin muutoksiin. Vacon 10-taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin. Vacon -taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Taajuusmuuttajan, verkkokaapelin, moottorin ja moottorikaapelin.

Tyypillisiä taajuusmuuttajien käyttökohteita ovat pumput ja puhaltimet. Vacon NXL on suorituskykyinen ja kompakti AC-käyttö teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen tarpeisiin. Tehokas jäähdytys mahdollistaa korkeat kytkentä- taajuudet . Koodin päällä: parametrin arvoa voi muuttaa vain sen jälkeen, kun taajuusmuuttaja.

Avainsanat: Taajuusmuuttaja, urakointi, EMC, johtuvat häiriöt, säteilevät häiriöt.

Taajuusmuuttajan kytkennän mahdollistamat häiriöreitit. VACON -taajuusmuuttajan monipuoliset toiminnot ja mahdollisuudet vievät koneiden ohjauksen täysin uudelle tasolle. Vacon NX taajuusmuuttajat sovellusopas, 13). Kolmivaihemoottorin ohjaus taajuusmuuttajalla. Päätuloksena työstä saatiin valmis kytkentäalusta, jossa voidaan tehdä erilai-.

Parametroidaan Vacon taajuusmuuttaja toteuttamaan kenttäväylä sovellutus – “Fieldbus. Tee kytkentä, jossa kW:n oikosulkumoottoria ohjataan . ACS580-taajuusmuuttajan asennus vaihe vaiheelta. Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon. Vacon 10-taajuusmuuttajien maavirta on suurempi kuin 5.