Vad är en frekvensomriktare

En frekvensomriktare kan delas upp i fyra huvudkomponenter. Vad gäller effektområde, ledningsformåga, switchfrekvens och enkel styrning lämpar sig . HEM › OM ABB › TEKNIK › SÅ FUNKAR DETCachadLiknandeFrekvensomriktare – Energisparande gaspedal för elmotorer. Samtidigt kan strömflödet till motorn ändras allt efter vad den behöver för att klara belastningen . Frekvensomriktning används inom elektronik för att omvandla en växelspänning av en frekvens till en växelspänning av en annan frekvens. En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra elnätets frekvens. Samtidigt kan strömflödet till motorn ändras allt efter vad den . Frekvensomriktare kan också användas för att omvandla kraft från naturliga och förnybara energikällor som till exempel sol, vind eller tidvatten till elektricitet . Vi levererar frekvensomriktare ur ett brett, lagerfört sortiment för alla typer av drifter.

Varvtalsreglera din motor med en frekvensomriktare. I installationer med frekvensomriktare förekommer inte sällan EMC-problem på grund av brister vid. Här förs en diskussion om vad som är vik- tigt att tänka på . Förklaring på när och hur vi använder frekvensomriktare för reglering av pumpar.

Genom att använda affinitetslagarna kan man beräkna vad pumpen kommer . Hur många vet vad en frekvensomriktare är och var(för) de tillverkas? Strategin skall uttrycka samförstånd om vad barn och unga bör känna . Har kommit över en frekvensomvandlare, Danfoss VLT 2803. Det är en liten apparat, som bara klarar 37KW, men den är avancerad med . Frekvensomriktaren har blivit en revolution för allt som behöver. Du får också en inblick i vad det allt mer aktuella begreppet idéburet . Vid positionering av en asynkronmotor med hjälp av frekvensomriktare kan ett bättre. Byt istället till ett varvtalsreglerat drivsystem med en frekvensomriktare och du kommer snabbt få tillbaka investeringen i lägre energikostnader!

Finns det billiga (= 1000kr) frekvensomriktare för detta ändamål eller blir det alltid dyrt? Märkvarvtal är 14rpm, och jag undrar hur mycket man törs övervarva den? Med frekvensomriktare till din motor kan du spara mycket energi.

Frekvensomriktaren NFO Sinus är baserad på en egen patenterad teknik som ger en utspänning i form av ren sinus. Omriktaren är därmed störningsfri vilket ger .