Vad är en kondensor

En kondensor är en anordning för kondensering, det vill säga där en gas. En kondensor används både i system, då man vill ha ut värme och när man vill ha ut . Kondensering eller kondensation är en ändring av aggregationstillståndet hos en substans till en tjockare fas, såsom när en gas (eller ånga) övergår till vätska.

Kondensor, anordning som kyler en gas så att den övergår i vätska. Används i t ex destillationsprocesser, ångturbinanläggningar, kylaggregat . Du kan även lägga till betydelsen av kondensor själv. En kondensor är en anordning för kondensering, det vill säga där en gas .

Köldmediet växlar mellan att vara i gasform och i vätskeform. Vad kostar det att provtrycka systemet samt fylla på ? Dyr offert på att reparera AC (Kondensor)? CachadKondensering kallas det som sker när ett ämne övergår från gasform till flytande form.

Exempelvis när det bli imma på fönsterrutor. Jag undrar hur en kondensator funkar, och vad den egentligen gör. Sen skulle jag vilja veta skillnaden mellan olika sorters kondensatorer.


About Hugo