Vad är en spole för någonting

En spole är en tråd som är lindad i spiral. Ofta avses en passiv elektrisk komponent (elektrofysik), eller så kallad induktor, som används i apparater för att filtrera . Spolar, till skillnad från resistorer, är frekvensberoende.

Spänningen över en induktor (spole) är direkt relaterad till hastigheten på strömförändringarna genom . För vi intresserar oss nu för vad som händer när vi låter. Magnetiska fält finns överallt omkring oss, men vad är det egentligen? Nu visar fingrarna strömmens riktning i spolen där den går från början av fingrarna mot .

Förklara vad en spole är och vilken typ av ström som flyter lättast genom en . Den bryter strömmen mycket snabbare än vad en propp gör. Spolarna kopplades parallellt med varandra. Detta är alltså någonting helt annat och mycket farligare än vad som beskrivs ovan. För att magnetfältet ska bli starkare, kan man linda ledaren till en spole.

En elektromagnet kan bestå av en spole, som det går ström igenom. Vad är en elektrisk spolen behöver svar så snabt som möjligt. Går det återvinna en generator, för jag hittar inte någonting om det på hela .