Zenerspänning

Dioden används alltså i backriktningen och man utnyttjar då den så kallade zenerspänningen. Det är den spänning vid vilken genombrott sker. En bra zenerdiod har en väldefinierad zenerspänning.

På grund av att zenerspänningen Uz hålls nästan konstant används zenerdioden . Denna kallas zenerspänning och brukar betecknas med. Zenerdioder tillverkas med zenerspänningar från – 2V. Olika zenerdioder har olika värden på zenerspänningen (spänningen som krävs i backricktningen för att det ska släppas igenom). Denna spänningnsnivå kallas zenerspänning och man kan välja zenerdiod med just den spänningsnivå man behöver. Vilken är den maximala effekt som utvecklas i zenerdioden?

Vi slutet av namnet säger att zenerdioden har zenerspänningen 8V. Varningsspänning = Zenerspänning + V. I min Cub har jag ett underhållsfritt blybatteri på Ah som laddas av en vindgenerator och jag vill ha varning när . Vz betyder Zenerspänning, Izk innebär minimal knä ström och IZM innebär maximal Zener ström. Förstår också att olika akronymer och namn för Zenerdiod . Halvledare – Diskreta – Dioder – Zenermatris. Zener spänning är mängden spänning som krävs för en diod för att vända den aktuella och är den punkt på vilken standard dioder misslyckas, enligt reuk.

Symbol för Zenerdiod I backriktningen har den en väl definierad så kallad zenerspänning, den leder även i backriktningen när denna spänning överskrids. För dessa komponenter är omvänd fördelning spänning anges ofta som Zener spänning. Jag har iofs ingen som helst koll på vad det kan vara för en zenerdio men sexan i typbeteckningen kan ju antyda att den har en zenerspänning på 6V.

Zenerdioden är speciellt utformad för att kraftigt reducerad zenerspänning. Med sin dopade pn-övergång som tillåter elektroner att överföra till ledningsbandet . Rita karaktäristiken för en zenerdiod med zenerspänningen V och dynamiska resistansen 20Ω. Hur stor är strömförstärkningsfaktorn hFE för en transistor . Strömmen genom dioden stiger då hastigt, och . Dessa dioder kan man byta ut mot en zenerdiod med låg zenerspänning. Okej att man skall skydda basen emot för stora negativa och positiva . Med lägre zenerspänning får du både lägre min o max ut.

Man kan aldrig få lägre än zenerspänning plus drygt ½ volt. Mellan vilka värden kan inspänningen E variera om spänningen över lasten RL måste vara V. Men det är först när spänningen kommer över den så kallade zenerspänningen som den börjar leda. Därför så har man alltid ett spänningsfall . När denna spänning överskrids i backriktningen så leder zenerdioden även i backriktningen till skillnad från en vanlig diod.

Fördröjning uppnås genom att bara laddningsström – ti än Cavgifter till ett värde, när reläet.