Vindkraftverk nackdelar

Nackdelen med vindkraft jämfört med kärnkraft, kolkraft och naturgasverk m. Fördelar med vinkraft är: Den är förnybar. Idag finns det ungefär tusen vindkraftverk i Sverige, vilket motsvarar ungefär procent av hela landets elproduktion. Den här tabellen visar fördelar och nackdelar med Vattenfalls olika energikällor – vindkraft, biomassa, vattenkraft, naturgas, kärnkraft och kol. Jag såg nyligen […]

Wemo light switch

We make people-inspired products and solutions. From wireless home networking and entertainment, to mobile accessories, energy management, and an . The first thing to catch my eyes was the Wemo Light Switch. Recently, this product was released and I’ve got. Works with Amazon Alexa for voice control (Alexa device sold separately); Wemo is home automation the […]

William sturgeon

William Sturgeon, född maj 17i Whittington, Lancashire, Englan Storbritannien, död december 18i Prestwich, Lancashire, Englan Storbritannien, . William Sturgeon (May 17– December 1850) was an English physicist and inventor who made the first electromagnets, and invented the first practical . William Sturgeon was an English electrical engineer. In 18he built the first practical electromagnet, in 18invented the […]

Raspberry pi ds18b20

Measure temperature with your Raspberry Pi using the DS18B20. The DS18B1-wire sensors can be connected in parallel – unlike nearly . Last updated on 2016-11-12:19:AM UTC . The Occidentalis Linux distribution for Raspberry Pi (and Raspbian as of Dec 2012) includes support for the DS18B1-wire temperature sensor. The Occidentalis Linux distribution for Raspberry Pi (and Raspbian as […]

Zener diode voltage regulator

Electronics Tutorial about the Zener Diode and how the Zener Diode can be used with a series resistor to produce a Zener Diode Voltage Regulator Circuit. A Zener Diode is an electronic component which can be used to make a very simple voltage regulator circuit. This circuit enables a fixed stable voltage to be . The […]

Automatic gearbox

An automatic transmission, also called auto, self-shifting transmission, n-speed automatic or AT, is a type of motor vehicle transmission that can automatically . Learn EngineeringThe operation of an automatic transmission is explained here with help of animation. This animation explains the principles of automatic transmissions that use a Ravigneaux planetary. The working of an automatic transmission […]

Employer value proposition

Vad är skillnaden mellan en arbetsgivares employer brand och EVP? Alla arbetsgivare har ett employer bran vare sig de vill det eller inte. The employer value proposition (EVP) is a unique set of offerings, associations and values to positively influence target candidates and employees. För att vinna kampen om talangerna behöver man ett väldefinierat employer […]

Stål tillverkning

Stålet är ett väldigt användbart material, som kan ha många olika egenskaper. Men det krävs en relativt komplicerad process för att få fram stål. Vid malmbaserad tillverkning framställs stål huvudsakligen av råjärn. Kolhalten reduceras genom färskning med syrgas i en LD-konverter. Vid tillverkning av stål krävs järnråvara i form av malm eller skrot samt legeringsämnen […]

Adc converter

In electronics, an analog-to-digital converter is a system that converts an analog signal, such as a sound picked up by a microphone or light entering a digital . CachadLiknandeÖversätt den här sidanAn Analog to Digital Converter (ADC) is a very useful feature that converts an analog voltage on a pin to a digital number. TI helps […]

Kritiseras

Västra Götalandsregionens förslag om vårdval inom mödrahälsovården har kritiserats av verksamhetens chefer. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar både Region Halland och en legitimerad läkare på sjukhuset i Halmstad för brister i . Minskat öppet på områdesbibliotek kritiseras. Socialdemokraterna menar att neddragningarna går stick i stäv med nya kulturprogrammet. Några av Sveriges största bolag, bland […]