Wemo light switch

We make people-inspired products and solutions. From wireless home networking and entertainment, to mobile accessories, energy management, and an . The first thing to catch my eyes was the Wemo Light Switch.

Recently, this product was released and I’ve got. Works with Amazon Alexa for voice control (Alexa device sold separately); Wemo is home automation the easy way: Wemo Light Switch seamlessly replaces . Do more with WeMo Light Switch by connecting it to Phone Call, WeMo Switch, iOS Location, ESPN, Date Time, Button widget and more. The Belkin WeMo Light Switch is a little expensive, but it’s mostly a solid a la carte option for DIYers interested in home automation.

Belkin WeMo F7C030FC Light Switch: This Wi-Fi–enabled light switch lets you control and schedule the lights in your home from almost anywhere with your . Belkin has an entire line of smarthome devices that go by the WeMo name, including a smart light switch that you can control from your . Turn lights on and off from anywhere by using this excellent Belkin WeMo Wireless Light Control Switch. Read More

William sturgeon

William Sturgeon, född maj 17i Whittington, Lancashire, Englan Storbritannien, död december 18i Prestwich, Lancashire, Englan Storbritannien, . William Sturgeon (May 17– December 1850) was an English physicist and inventor who made the first electromagnets, and invented the first practical . William Sturgeon was an English electrical engineer.

In 18he built the first practical electromagnet, in 18invented the commutator for electric motors and in . The electromagnet invented 18by William Sturgeon who was a remarkable self taught shoemaker, philosopher and scientist. Learn about British electrical engineer and inventor William Sturgeon, who developed the electromagnet in 1825. William Sturgeon, (born May 2 178 Whittington, Lancashire, Eng.—died Dec. 185 Prestwich, Lancashire), English electrical engineer who devised the .

English physicist and inventor who was first to make electromagnets and inventor of the first practical English electric motor. He built the first practical electromagnet, invented the commutator for electric motors and made the first . William Sturgeon (May 2 17– December 1850) was an English physicist and inventor who made the first electromagnets, and invented the first English . Read More

Raspberry pi ds18b20

Measure temperature with your Raspberry Pi using the DS18B20. The DS18B1-wire sensors can be connected in parallel – unlike nearly . Last updated on 2016-11-12:19:AM UTC .

The Occidentalis Linux distribution for Raspberry Pi (and Raspbian as of Dec 2012) includes support for the DS18B1-wire temperature sensor. The Occidentalis Linux distribution for Raspberry Pi (and Raspbian as of Dec 2012) includes support for the DS18B1-wire temperature . The Raspberry Pi does not have any ADC (analogue to digital converter) pins in its GPIO, and so a digital temperature sensor should be used. Diagram showing how to connect DS18sensor to Raspberry Pi.

This is my first instructable project, so it won’t be as professional as others! We are using DS18Btemperature sensor to get the temperature of your room. The Raspberry Pi comes equipped with a range of drivers for interfacing. I bought ds18b20’s and they have the address 28-80000xxxx.

Raspberry Pi DS18BTemperature Sensor Tutorial Find out how to set up and program the DS18Bdigital. In this tutorial I will be going through the steps on how to setup your very own Raspberry Pi temperature sensor. Read More

Zener diode voltage regulator

Electronics Tutorial about the Zener Diode and how the Zener Diode can be used with a series resistor to produce a Zener Diode Voltage Regulator Circuit. A Zener Diode is an electronic component which can be used to make a very simple voltage regulator circuit. This circuit enables a fixed stable voltage to be .

The Zener diode specially made to have a reverse voltage breakdown at a specific voltage. Voltage Regulator, Voltage Regulator Circuit, Working of Zener Diode. This article shows how to connect a zener diode in a circuit for voltage regulation, so that so it acts as a voltage regulator. The constant reverse voltage of the zener diode makes it a valuable component for the regulation of the output voltage against both variations . Zener Diode is a general purpose diode which behaves like a normal diode when forward biased Knee Voltage Breakdown Avalanche used as . In this Instructable, I will compare a typical voltage regulation circuit with the Zener diode shunt regulator circuit and show you the proper way of selecting the . A Zener diode can be applied to a circuit to regulate the voltage applied to a loa such as in a linear regulator. Read More

Automatic gearbox

An automatic transmission, also called auto, self-shifting transmission, n-speed automatic or AT, is a type of motor vehicle transmission that can automatically . Learn EngineeringThe operation of an automatic transmission is explained here with help of animation. This animation explains the principles of automatic transmissions that use a Ravigneaux planetary.

The working of an automatic transmission is best understood with help of a 2D animation. An automatic transmission takes the pain of gear shifting out of your hands. Find out how an automatic transmission works and how it differs from a manual.

Traditional automatic gearboxes are still available in many models.

Common examples include the eight-speeder found in most BMWs, . Learn how an automatic gearbox and transmission works in a car. With diagrams of planet gears and the sun gear. While manual transmissions have remained relatively unchanged over the years, electronically controlled automatic, semi-automatic, and continuously variable . The bell housing contains a torque converter for automatic transmission-equipped vehicles as opposed to a clutch on manual vehicles. Read More

Kilförband

Allt du behöver veta om kilförband

Kilförband är en byggteknik som används för att skapa stabilitet och hållbarhet i murverk, främst i tegel- och stenkonstruktioner. Kilförband används för att sprida ut vikten jämnt över ytan och skapa en stark bindning mellan stenarna eller tegelstenarna i murverket.

Hur fungerar kilförband?

Kilförband fungerar genom att stenarna eller tegelstenarna placeras på ett sätt som skapar en form av kilformad struktur. Varje rad av stenar eller tegelstenar läggs med hälften av stenarna eller tegelstenarna utskjutande från muren, vilket ger styrka och stabilitet åt hela konstruktionen.

Vilka är fördelarna med kilförband?

Fördelarna med kilförband inkluderar en hög nivå av stabilitet och hållbarhet, vilket gör att murverken håller längre och är mindre utsatta för skador. Kilförband gör också att murverken är mindre benägna att kollapsa vid jordbävningar eller andra naturliga katastrofer.

Hur skapas kilförband?

Kilförband skapas genom att varje rad av stenar eller tegelstenar placeras så att hälften av stenarna eller tegelstenarna utskjuter från muren. När nästa rad av stenar eller tegelstenar läggs ovanpå den första raden placeras de så att de täcker de utskjutande stenarna eller tegelstenarna från den första raden. Denna process upprepas för varje rad av stenar eller tegelstenar.

Vilka är olika typer av kilförband?

Det finns flera olika typer av kilförband, inklusive diagonal kilförband, rak kilförband, korsformad kilförband och stjärnformad kilförband. Varje typ av kilförband används för att uppnå olika nivåer av stabilitet och hållbarhet i murverket.

Slutsats

Kilförband är en viktig byggteknik som används för att skapa stabilitet och hållbarhet i murverk. Genom att sprida ut vikten jämnt över ytan och skapa en stark bindning mellan stenarna eller tegelstenarna i murverket kan kilförband minska risken för skador och kollaps. Det finns flera olika typer av kilförband som kan användas för att uppnå olika nivåer av stabilitet och hållbarhet i murverket.

Employer value proposition

Vad är skillnaden mellan en arbetsgivares employer brand och EVP? Alla arbetsgivare har ett employer bran vare sig de vill det eller inte. The employer value proposition (EVP) is a unique set of offerings, associations and values to positively influence target candidates and employees.

För att vinna kampen om talangerna behöver man ett väldefinierat employer value proposition, EVP, och en tydlig och genomtänkt . Minchington (2005) defines an Employee Value Proposition (EVP) as a set of associations and offerings provided by an organization in return for the skills, . I takt med att konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar ständigt har begrepp som Employer branding, employer eller employee value proposition och . How do you update your EVP (employee value proposition) when you are a huge organisation?

Vårt Employer Value Proposition (EVP) är grunden i vår personalstrategi. Den förklarar hur vi lockar till oss, anställer och behåller de. The EVP serves to define what the organisation would most like to be associated with as an employer and defines the “give and get” of the . Read More

Stål tillverkning

Stålet är ett väldigt användbart material, som kan ha många olika egenskaper. Men det krävs en relativt komplicerad process för att få fram stål. Vid malmbaserad tillverkning framställs stål huvudsakligen av råjärn.

Kolhalten reduceras genom färskning med syrgas i en LD-konverter. Vid tillverkning av stål krävs järnråvara i form av malm eller skrot samt legeringsämnen för att materialet ska få de önskade . Samtidigt som järn- och ståltillverkning kan medföra viss miljöpåverkan, så blir ofta resultatet att stål skapar miljönytta när man ser till hela . Råvaror och energi används i de ståltillverkande processerna som ger handelsfärdigt stål (t.ex. plåt, ban rör, stång och tråd) och .

Stål med små mängder legeringsämnen utöver kol kallas olegerade stål eller kolstål. Järnmalm är mineral som innehåller grundämnet järn i sådan halt och kemisk sammansättning att den kan användas till framställning av järn och stål. Sandvik gör sitt stål av skrot som köps i Sverige men även utomlands. Stålet sorteras beroende på sammansättning.

I den här filmen får du veta vad stål är, vad stål används till och hur. Read More