Bensinmotor funktion

Denna artikel beskriver hur bensinmotorn som är den vanligaste motortypen fungerar och är uppbyggd. FörbränningsmotorCachadLiknandeEn förbränningsmotor är en motor som via förbränning av ett bränsle omvandlar kemisk energi till arbete. Motorer med en extern förbränning, ångmaskin, . CachadLiknandeDefinitionen för en motor är att den utvecklar fysiskt rörelse.

Ottomotor (efter Nicolaus Otto) är en förbränningsmotor av kolvtyp där den brännbara gasblandningen antänds av en elektrisk gnista som kommer från ett . Ju fler cylindrar en motor har desto jämnare gång eftersom kolvarna hjälps åt att övervinna de döda takterna. Håll med om att det är en smart uppfinning! Explosion i burk visar bensinmotorns funktion. Bensinmotorn är inte bara den viktigaste drivkällan i personbilar, utan också i motorsågar, gräsklippare, . En motor består av många olika delar som länkas samman.

Den vanligaste typen av bensinmotor kallas för fyrtaktsmotor. Smörjmedlet har tre funktioner att uppfylla: minska friktionen , ta bort värme, bilda en oljefilm som .