Beräkna luftflöde fläkt

Eleffekten för en fläktmotor kan beräknas med hjälp av följande ekvation:. För beräkning av en elmotors effekt kan en tångwattmeter eller en tångamperemeter användas för att bestämma okända variabler. I detta fallet räknar vi med en kanalfläkt och en kanalvärmare (ingen återvinning).

Förhållandet mellan luftflöde och totaltryck för en fläkt är:. I småhus etc brukar man schablonmässigt beräkna. Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut. Formel för beräkning av flöde över en komponent, t ex en fläkt, om k-faktorn och .

Tryckfallsberäkning av kanalsystem är långt ifrån en exakt vetenskap, men för att kunna leverera. För den som själv vill göra beräkningar av luftflöde och effekt med hjälp av . Har idag endast självdrag med badrums- och köksfläkt samt dåligt tätade fönster. I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte . Köksfläkt, utsug på toa, utsug i badrummet.

Ifall jag nu kan låna med med en sådan mätare man sätter mot ventilerna.


About Hugo