Blödning i hjärnan

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. En stroke är en blodpropp eller en blödning i hjärnan.

Vanliga symtom är domningar, förlamning, att man har svårt att tala eller förstå vad andra säger. En hjärnblödning innebär att det sker en blödning inuti hjärnan eller i området som omger hjärnan. Hjärnan kan grovt indelas i höger och vänster hjärnhalva, lillhjärna och hjärnstam. Den vanligaste orsaken till intracerebral blödning är högt blodtryck som .

En blodpropp på hjärnans yta kallas också subduralblödning. När huvudet utsätts för starkt yttre våld kan det i värsta fall orsaka blödningar innanför skallbenet i något av alla de blodkärl som finns i hjärnan. Blödningar som uppstår spontant i subaraknoidalrummet, s k subaraknoidalblödningar (SAB), beror oftast på bristningar i någon av hjärnans . Stroke, eller slaganfall, är ett samlingsnamn på sjukdom som uppstår vid blödning eller blodpropp som drabbar något av blodkärlen i hjärnan. Dödsfall är vanligare vid hjärnblödning än vid hjärninfarkt.

Blödningar i hjärnan kan ha olika orsaker. Vanligast är att ett blodkärl är försvagat på grund av . Tillståndet leder till syrebrist i hjärnan, vilket kan skada de funktioner som styrs av de områden där blodproppen eller blödningen sitter.