Digital teknik i skolan

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala . It i skolan › UndervisningCachadLiknandeIKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Jag vill därför lyfta fram att en uppväxt i en miljö med tillgång till digital teknik i sig inte säkerställer en . Eleverna ska lära sig att använda digital teknik och förstå hur tekniken påverkar dem och hur de kan påverka den.

Men vad händer med undervisningen när den digitala tekniken kommer in?

Eleverna ska få den teknikundervisning de har rätt till – och minst 2undervisningstimmar. En allt större del av vår vardag blir digital. Låt eleverna få den teknikundervisning de behöver är regeringens enkla budskap. Vi måste skapa en skola där ny teknik bidrar till att utveckla elevers lärande. I Danmark och Norge görs nationella satsningar på att få upp användningen av digitala verktyg i skolan.

Vi behöver en skola som verkligen tar till vara den digitala utvecklingen. För det krävs en satsning på lärarnas it-kunnande, skriver . För många elever idag är digital teknik en livsstil. Skolan ska ge dem möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och .

Cecilia Jalkebo är lärare i svenska och berättar om hur man kan arbeta med it för att elevernas aktivitet i klassrummet ska öka på ett lustfyllt sätt. Teknikutvecklingen kommer med ett inbyggt problem. För varje nytt teknikskifte skapas allt färre nya jobb.

Börsens stora teknikbolag gör enorma vinster men . En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Bakgrund Den allmäna bilden är eftersläpning. Så vad händer ute på skolor, högskolor och universitet?

Framför allt kan olika digitala verktyg underlätta det formativa arbetet. Rätt använd digital teknik i undervisningen gjorde att eleverna i årskurs tre förbättrade sina resultat rejält. Sadaf Salavati är systemvetaren som skrivit en doktorsavhandling om användningen av digital teknik i skolan. Inspirerad att skapa nya lärmiljöer med hjälp av digital teknik.

Så fort jag klev in i skolan kändes den väldigt inbjudande, med en stor öppen entréhall. Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov.


About Hugo