Diod anod katod

Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning. Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. CachadFör att koppla en lysdiod till en drivspänning på nio volt behöver spänningen.

Den P-dopade delen i en diod kallas anod och den N-dopade kallas katod. Dioder leder ström mycket bra åt ena hållet, men nästan inte alls åt andra hållet. Den andra anslutningen (in till dioden i framriktningen) kallas anod.

Ett ben är kortare och den är – och kallas också katod.

The positive side is called the anode, and the negative one is called the cathode. På dioden finns poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

Aktiva komponenter: De vanligaste är Dioder, Transistorer och Integrerade kretsar. Dioder: En vanlig diod har två elektroder, anod (plus) och katod (minus). The anode plate and cathode plate (as well as anode mud) in an electrolytic. For a diode, it is conventional and sensible to speak of the P-doped side and the . För diod anger Svenska Akademiens ordlista entydigt uttal med å, och det.

Dioden leder alltså i riktning från anod till katod.

I ledriktningen är den ideala dioden som en kortslutning, tillslagen strömbrytare, och spänningen över dioden är . Katoden på en diod brukar markeras med en ring på komponenten. Bilden visar att strömmen skall flyta från anod till katod. I dessa anordningar är separerade par av dioder anslutna anod till katod. Diodens anod (+) är sidan med det långa benet, medan katoden (-) är det korta benet. Uppbyggnad; Diod; Triod; Fler typer; I praktisk användning.

Trioden är ett rör med elektroder; en kato en anod och ett styrgaller . På den verkliga dioden är ”stoppstrecket” (katoden) utmärkt med en färgring. Den diod du använder har beteckningen 1N4148 . I dessa enheter separeras par dioder anslutna anod till katod. Diodlikriktare, nyare CL45 CB500T och möjligtvis CB4KK7. Den ena polen kallas för katod (-) och den andra polen för anod (+) Av den elektrika .


About Hugo