Dörrmagnet branddörr

ASSAs dörrhållarmagneter klarar kraven för de flesta typer av brandavskiljande dörrar. Dessa dörrar, enkel- eller pardörrar, finns exempelvis . I många byggnadsstadgar krävs att branddörrar som skiljer brandceller alltid skall vara stängda.

Magneter ger bekväm uppställning av dörrar. CQ MDörrmagnet med centrumskruv M24VDC. Elomek – Vi tillverkar elektromagneter för branddörrar, rökluckor mm.

Dörrhållarmagneternas primära funktion är att hålla branddörren öppen.

Centralapparaten monteras i närheten av dörren som skall stängas. Dörrhållarmagnet för uppställning av branddörrar. Magneten finns i tre varianter, en för montage direkt på vägg (712) samt en som monteras på konsol (711). Exempel på installation relaterat till branddörr.

CQ dörrmagneter används primärt för att hålla dörrar i brandcellsgränser öppna. Samtliga magneter och deras tillbehör är EN1155-godkända. CQ-produkterna används främst till att hålla . Om en dörr som normalt är uppställ ska stängas vid brand måste den utrustas med en. Hållmagnet och ankare för branddörrar, brandluckor m.

Dörren är hel och sluter till så att inga springor finns, även mot tröskel vid dörr mot utrymningsväg (trappa eller korridor). Branddörrar används till alla utrymmen där det finns krav på brandskydd. Dörrmagneter för branddörrar Dörrmagnet med ankare CQ Standard 400N. Paketet består av: stk brandcentral med zoner.

Dörrmagnet som passar för daglås eller nödutrymningslås kontor, butiker, industrilokaler, sporthallar mm. Exempel på installation relaterat till branddörr CQ dörrmagneter används primärt för att hålla dörrar i brandcellsgränser öppna. SYFTE: Dörren skall förhindra brand och rökgasspridning mellan brandceller.

Dörrmagnetena finns i två utföranden en med 400N hållkraft och denna . Motoriserat slutbleck, styrenhet och magnet. För inåtgående dörr: mothållsbricka,, Mskruv med mässingskula, . Levereras med flexibelt ankare, dörrmagnet med Mcentrum hål, Mskruv, bottenplatta separat samt 3st skruvar för möjlighet till fastsättning av bottenplatta i .