Dränkbar pump borrad brunn

Jag har problem med en pump som finns nedsänkt i en djupborrad brunn (drygt meter) som fungerat felfritt sedan den installerades i mitten . En sänkbar pump, sänkpump eller dränkbar pump, är oftast en form av. En borrad brunn kan vara allt från några meter till flera hundra meter och vid de flesta .

Dränkbara pumpar, som trycker upp vattnet, sänker man ner i brunnen. Sugande pumpar placerar man antingen inomhus eller i ett pumphus mellan brunnen . Här hittar du kraftfulla dränkbara pumpar för alla vattentyper och användningsområden – alltifrån bevattning, tryckstegring och länspumpning. Dränkbar djupbrunnspump för borrade brunna.

Vilka pumpar passar bäst för en bergborrrad brunn? Fördelen med den dränkbara pumpen är att den inte syns eller hörs och inte riskerar utsättas för frost. Borrad brunn ger tryggare vattenförsörjning.

Som rubriken säger, ungefär hur mycket får man räkna med att ge för en pump till en borrad brunn (80-m)? Med en rätt installerad pump är förutsättningen för en trygg och säker. I en borrad brunn bör pumpen monteras minst meter över brunnens botten.

I menyn till vänster hittar ni pumpar som passar att pumpa vatten från er borrade brunn. Pumpar i 1-fas eller 3-fas utförande och olika .